newsHeadline; $GLOBALS['TL_HEAD'][] = ''; ?> link; $GLOBALS['TL_HEAD'][] = ''; ?>

LICENCIRANJE TRENERA ZA "C" LICENCU


Upis kandidata na kurs za sticanje Nacionalne C diplome i licence traje od14.12.2016. do 05.03.2017.godine. Sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu područnog saveza ili u Centru za edukaciju trenera, kontakt osoba Vlaić Ivana, telefon 033-276-674.

Назад