ПОДРУЧНИ ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ПРИЈЕДОР

Фудбалска организација подручја има назив "Подручни фудбалски савез Приједор" (у даљем тексту: ПФС Приједор) настао удруживањем градских и општинских фудбалских савеза и дургих асоцијација са подручја општина: Приједор, Нови Град, Козарска Дубица, Оштра Лука, Костајница, Дрвар и Крупа на Уни.

ПФС Приједор по свом карактеру је организација типа Удружења у коме су равноправно удружени градски и општински фудбалски савези и друге асоцијације са подручја регије.

Сједиште ПФС Приједор је у Приједору, ул.  Краља Александра бр. 33, Приједор.

Жиро рачун Савеза је 562-007-0000-2578-81 код НЛБ Банке.

Чланови ПФС Приједор су:

  • Општински фудбалски савез Козарска Дубица
  • Градски фудбалски савез Приједор
  • Градски фудбалски савез Нови Град

 

СЛУЖБЕ ПФС ПРИЈЕДОР

ПРЕДСЈЕДНИК

Савић Александар

тел. 052/234-433

ПОТПРЕДСЈЕДНИЦИ

Мандић Миле

Савановић Слободан

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР

Микановић Горан

ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР

Емилија Максимовић

052/234-433, email: fsp.pd@teol.net

УДРУЖЕЊЕ ФУДБАЛСКИХ СУДИЈА И ИНСТРУКТОРА ПФС ПРИЈЕДОР

ПРЕДСЈЕДНИК

Лазић Синиша

052/232-131

СЕКРЕТАР

Пилиповић Немања

052/232-131, email: fudb.sudije.pd@gmail.com